Regulamin dla Gości - Basen termalny Veľký Meder

Szanowni Goście, chcielibyśmy, aby pobyt w naszym obiekcie basenów termalnych Veľký Meder był dla Was przyjemny oraz bezpieczny. Z tego powodu przygotowaliśmy Regulamin dla Gości. Każdy z naszych Gości zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przy wejściu do obiektu i stosowania się do jego postanowień.

Jeśli w obiekcie jest maksymalna liczba gości, prowadzący obiekt nie może pozwolić na wstęp kolejnym osobom. 

A. WSTĘP do obiektu.
Wstęp dla naszych gości mozliwy jest w godzinach otwarcia z ważnym biletem wstępu lub stałą kartą wstępu. Dzieci do lat 12 mogą wejść na teren obiektu tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Obiekt może być w zarezerwowany dla szkół, organizacji społecznych i sportowych. Jeśli w obiekcie jest maksymalna liczba gości, prowadzący obiekt nie może pozwolić na wstęp kolejnym osobom. 

B. OGRANICZENIA wejść na teren obiektu.
Zakaz wstępu na teren obiektu mają wszystkie osoby, które cierpią na jakąkolwiek chorobę zagrażającą zdrowiu pozostałych gości – w szczególności:
 * osoby z chorobami skóry, włosów oraz infekcjami 
 * osoby nieprzestrzegające zasad higieny osobistej 
 * osoby z wszawicą 
 * osoby pod wpływem środków odurzających
Wejściena teren obiektu może zostać zakazane osobom, których obecność mogłaby naruszyć bezpieczeństwo, porządek oraz czystość na terenie obiektu, bądź ich zachowanie jest niezgodne z dobrymi obyczajami. Z obiektu usunięty może zostać każdy, kto pomimo upomnienia naruszy postanowienia regulaminu lub nie zastosuje się do instrukcji pracowników obiektu oraz ochrony bez zwrotu za bilet wstępu. Zwierzęta nie mają prawa wstępu na teren obiektu. 

C. INSTRUKCJE użytkowania obiektu.
Wszyscy goście są zobowiązani przed wejściem do basenu skorzystać z prysznica! W związku z bezpieczeństwem zakazuje się noszenia na terenie basenów i łazienkach z prysznicami napojów oraz środków toaletowych w szklanych opakowaniach.

Spożywanie posiłków jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Goście mogą ubierać się i rozbierać tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kabinach) oraz w szatni. Basen dla dzieci – brodzik, jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. Wstęp dla osób dorosłych do brodzika jest zakazany. W basenach przeznaczonych do relaksu nie można uprawiać żadnych aktywności fizycznych, przebywanie w nich dzieci do 12 roku życia jest niezalecane. Goście zobowiązani są dbać o urządzenia i wyposażenie obiektu. 

Wszyscy goście zobowiązani są do zwrócenia kosztów za szkódy przez nich zrobione, które dotyczą szkód wyposażenia obiektu lub rzeczy materialnych osób przebywających w obiekcie. Każdy gość zobowiązany jest zachować wysoką czystość, nie przeszkadzać rozmowami oraz swoim zachowaniem innym, nie wywoływać za dużego hałasu i dbać o swoje bezpieczeństwo – nie biegać po mokrych nawierzchniach. Pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zranienia oraz urazy odwiedzających powstałe w wyniku ich braku uwagi lub na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

Zjeżdżalnie, ślizgawki oraz inne atrakcje, do których goście mają dostęp, wykorzystują na własną odpowiedzialność! Dzieci do 12 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni pod opieką rodzica lub innej bliskiej osoby dorosłej. Każdy odwiedzający jest zobowiązany słuchać wskazówek dotyczących zarówno zjazdów na zjeżdżalniach, ślizgawkach, jak również pozostałych komunikatów oraz ostrzeżeń znajdujących się na terenie obiektu. 

Za ewentualne zużycie strojów kąpielowych z powodu częstych zjazdów na zjeżdżalniach prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności. Odwiedzający zobowiązani są stosować się do instrukcji ratowników oraz upoważnionego personelu basenów. Ogłoszenia, instrukcje oraz ostrzeżenia mają pierwszeństwo nad aktualnymi przepisami. 

W przypladku złej pogody (burza / silny wiatr) odwiedzający zobowiązani są (względy bezpieczeństwa) opuścić baseny zewnętrzne - odkryte! Odwiedzający zobowiązani są do opuszczenia basenów 30 minut przed godzinami zamknięcia obiektu. Prowadzący obiektem odpowiada tylko za rzeczy zostawione w przechowalniach, które znajdują się przy każdej kasie. Teren szatni wewnętrznych jest chroniony przez system monitoringu. Jeśli odwiedzający ze względu na złą pogodę zdecyduje się opuścić kompleks, kierwnictwo obiektu nie jest zobowiązane zwrócić kosztów biletów.

D. NA TERENIE obiektu zakazuje się:
- kąpieli w odzieży nieprzeznaczonej, w tym w bieliźnie osobistej.
- opalania oraz kąpieli bez strojów kąpielowych lub ich części. 
-  wnoszenia do basenów sprzętu dmuchanego oraz piłek.
- wzajemnego topienia się, wrzucania do wody oraz skakania do basenów.
- bezpodstawnego wzywania pomocy.
- wchodzenia na tereny nieprzeznaczone dla gości, do łazienek przeznaczonych dla innej płci oraz do części obiektu, gdzie jest informacje z  zakazem wstępu z powodów bezpieczeństwa lub technicznych.
- palenia w zadaszonych miejscach i na terenie basenów zewnętrznych. 
- zabierania ostrych przedmiotów, ze szkła, które po rozbić mogłyby doprowadzić do zranienia siebie bądź innych gości.
- wejść do basenów, zjeżdżalni oraz ślizgawek z gumą do żucia.
- wykorzystywać wyposażenie i przedmioty przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy bez uzasadnienia. 
-  samowolnego przemieszczania sprzętów, urządzeń oraz mebli. 
-  noszenia i używania jakiejkolwiek broni. 
-  żądania od pracowników obiektu usług nie zgadzających się z niniejszym regulaminem dla odwiedzających.